Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Vilket ledarskap behöver ni?

Det finns skillnader mellan vilka utmaningar som finns i olika organisationer, men gemensamt för många idag är att omvärlden är väldigt föränderlig vilket ställer nya krav på dagens ledare och organisationens förmåga. Beroende på ledarskapsförmågan kan ledare hantera olika nivåer av komplexitet och snabbrörlighet i förändringsbehovet med olika nivåer av framgång.

Catalyst nivå

Denna agilitets-nivå är mest effektiv i organisationer med snabbt föränderliga miljöer, vilket kräver betydande samordning över flera gränser. När du leder på Catalyst-nivå har du ett visionärt ledarskap samtidigt som du engagerar olika intressenter i dialoger för att samarbeta och utöva kreativ problemlösning. Ditt fokus ligger på att utveckla kompetenta organisationer och team för varaktig strategisk framgång, som främjar både personlig och professionell tillväxt. En ledare på Catalyst-nivå kan röra sig mellan alla nivåer.

Achiever nivå

Denna agilitets-nivå är mest effektiv i organisatoriska miljöer där framgång kräver periodiska tvärfunktionella förändringar i strategin. När du leder på Achiever-nivå motiverar du andra genom att göra det utmanande och tillfredsställande att bidra till större resultat. Ditt fokus är strategiskt, du arbetar för att få buy-in från nyckelintressenter, du utmärker dig inom tvärfunktionell problemlösning, och du är starkt motiverad att utveckla de kompetenser som behövs för effektiv ledning och ledarskap.

Expertnivå

Denna agilitets-nivå är mest effektiv i relativt stabila organisatoriska miljöer där framgång kan uppnås genom att göra stegvisa förbättringar av befintliga strategier, där du har tydlig auktoritet. När du leder på Expertnivå litar du på auktoritet och expertis, ditt fokus är taktiskt, du försöker sällan påverka saker som går utanför din auktoritet, du har en stark problemlösningsorientering och du är starkt motiverad att utveckla din egen tekniska och/eller funktionella expertis.

Vilket ledarskap behöver ni?

Vi agerar rådgivare kring ert behov antingen för validering av era ledares faktiska förmåga, ledarskapsutveckling av era befintliga chefer och ledare, eller innan ni tar in en interimschef eller interimsledare från oss. Hör av dig till oss idag så tittar vi på hur vi kan stötta er.