Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Om oss

Moderna Ledare skapades utifrån insikten att vi är mitt i ett paradigmskifte där det nya normala är en komplex och snabbt föränderlig miljö och där ledarskapet spelar en fullständigt avgörande roll i om man ska uppnå de affärsresultat som man eftersträvar.

Våra grundare är Mia Kolmodin och Mathias Kolmodin. Tillsammans har de även grundat Dandy People, som i dag är en av Sveriges marknadsledande managementkonsultbolag inom att skapa dynamiska organisationer som kan hantera komplexitet och snabbrörlig förändring, dvs hög VUCA.

Dandy People har stöttat kunder inom alla branscher i denna omställning sedan 2017.

Insikter om vikten av ett modernt ledarskap för att lyckas i att både göra denna viktiga omställning, och behålla den nya dynamiska styr- och ledningsmodellen efter omställningen gjorde att de även startade Moderna Ledare. Visionen är att stötta företag och organisationer att utvecklas och lyckas bygga hållbara och robusta organisationer som kan nyttja sin dynamisk ledning och styrning till affärsfördelar.

Det är med stolthet vi stöttar företag och individer att utvecklas till ett modernt ledarskap. Det är viktigt för oss att matchningen mellan företagets behov och individens faktiska förmåga blir bra, så att individen kan bidra och även utvecklas och kundföretaget kan nå affärsresultat de drömmer om.

Vilka är vi

Mia Kolmodin

Grundare av Moderna Ledare

Mia är grundare till både Moderna Ledare och Dandy People. Hon är CEO i Dandy People och arbetar även ute hos Dandy Peoples kunder i olika roller som strateg, utbildare och rådgivare. Hennes bakgrund innefattar även ledande roller inom digitalisering och kundcentrerad produktutveckling i olika branscher och hon är sedan många år en flitigt anlitad föreläsare inom alla dessa områden.

Foto på Mia

Mathias Kolmodin

CEO och grundare av Moderna Ledare

Mathias är grundare till både Moderna Ledare och Dandy People och CEO i Moderna Ledare. Han leder arbetet med att matcha kundens interimsbehov med de bäst lämpade kandidaterna. Mathias har en stark bakgrund inom strategisk försäljning och brinner för att skapa rätt förutsättningar för högkvalititativa konsult- och interimstjänster.

Porträttfoto av Mathias Kolmodin

Jenny Persson

Leadership Agility 360 Expert och Coach

Jenny är certifierad coach (ICP) samt certifierad i att utföra Leadership Agility 360 via ChangeWise. Jenny är även en erfaren Agil Coach på strategisk nivå vilket ger en henne en både djup och bred förståelse för hur strukturella förändringar i organisationen behöver utföras för att möjliggöra snabbrörlighet och även en stor kunskap i att ge stöd i den personliga utveckling hos ledaren som behövs för att möjliggöra detta.

Ledare för ökad konkurrenskraft

Dagens affärsklimat kräver moderna ledare som kan skapa hållbara organisationer i en komplex och snabbt föränderlig omvärld.

Tyvärr har alldeles för få av dagens ledare denna förmåga.

Vi agerar som partner för att identifiera, validera och tillsätta chefer och ledare som interim till nyckelpositioner och andra ledande roller i er organisation.