Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Kandidat - ansök för att bli en Modern Ledare

 • Tycker du om att utvecklas genom att få gå in i nya miljöer?
 • Vill du bidra till att fler företag får växa med din hjälp?
 • Vill du inte köpa grisen i säcken genom att chansa på anställning i ett företag?
 • Vill du ha variation?
 • Vill du få använda dina förmågor till fullo?
 • Drivs du av att träffa nya människor och bygga broar.

Då kanske GIG – jobb och Moderna ledare är något för dig!

Vi vill gärna erbjuda uppdrag som passar våra Moderna Ledare. Förutom det så kan det för många vara viktigt att få ingå i ett nätverk med andra ledare som vill utvecklas. Eftersom vi själva anser att det är viktigt så vill vi tillhandahålla våra Moderna Ledare ett nätverk samt möjlighet till löpande utveckling.

Uppdrag som interimschef och interimsledare

Vad innebär det att ta ett uppdrag som interimsledare och interrimschef och vilka är vanliga uppdrag?

Att ta rollen som en interrimsledare och interimschef hos moderna ledare innebär att företag anlitar erfarna och högkvalificerade chefer och ledare under en begränsad period för att hantera tillfälliga behov, kriser, förändringar och utmaningar. Det kan innefatta att fylla kritiska ledarpositioner, genomföra projekt, hantera förändringsprocesser, göra strukturella förändringar, en transformation, eller stötta organisationen under sjukfrånvaro, föräldraledighet, alternativt krissituationer.

Interrimsledare och interimschefer hos moderna ledare har gedigen operativ erfarenhet från olika branscher och tidigare ledarroller, vilket gör att de snabbt kan ställa om en verksamhet och bidra med resultat utan att tappa fart. Moderna ledare stöttar företag som behöver temporär hjälp med specifika kompetenser och erfarenheter. Våra ledare är verifierat bra på att leda organisatorisk förändring, bygga team eller hantera många intressenter i ett komplext kontext. Vi säkerställer detta genom LAG360 utvärdering bla.

Att vara interrimschef – eller ledare kan handla om att hantera följande behov hos företag

Vad är anledningen till att ta in en interims- ledare/chef?

 • Genomföra projekt

Kan bistå om organisationen behöver någon som driver ett tillfälligt projekt.

 • Göra organisationsförändringar

Kan bistå med att göra strukturella förändringar, leda en transformation.

 • Krissituationer

Kan stärka ledningskapacitet vid en krissituation.

 • Stötta befintlig chef/ledare som vill lära sig hantera något område

Kan bistå med kompetens kring specifikt område och stötta befintlig chef.

 • Ersättare vid sjukdom, föräldraledighet eller annan längre frånvaro

Kan bistå som ersättare vid frånvaro eller sjukdom.

 • Stöttning vid fusioner och förvärv

Kan bistå om det krävs en erfaren ledare vid fusioner och förvärv.

 • Kontinuitet vid rekryteringsprocess

Kan bistå när permanent chef söks för en befattning. Interimsledaren/chefen kan då bistå under en pågående rekrytering och “bädda” för den nyrekryterade chefen eller ledaren.

Är du en Modern Ledare?

Välkommen att lägga in din egen profil hos oss. Du gör det på egen hand via ingången i toppen på den här sidan. När din profil är uppdaterad så kan vi matcha dig mot inkommande uppdrag från våra kunder.