Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Dåligt ledarskap

Känner du igen dig?

Piska och morot används, överkontroll, och att eftersträva överenskommelser, aktivt eller passivt destruktivt och präglas av arrogans, hot, orättvisa, ego alternativt falskhet, osäkerhet och låt gå stil där man är otydlig…..

Tycker du om att “ledas” så här? Vad känner du igen dig i för situationer?

 • Du får gå tidigare om du gör klart det här först (annars är det underförstått att du arbetar tills du blir klar…oavsett om det tar hela kvällen eller natten).
 • Du gjorde i stort sett allt jobb, men din chef som presenterar ditt arbete la till sin personliga prägel på det och tar cred för allt arbete.
 • Du frågar om förväntningar som finns, men lyckas inte riktigt att få fram dem för chefen är så otydlig, trots det får du skit för det du gjort eftersom förväntningarna var andra.
 • Du får ett friskvårdsbidrag du förväntas ta ut som en sorts belöning, trots att du avskyr att träna, sedan får du bara frågan hur det går med träningen hela tiden.
 • När du vill komma till tals trycks du ned av din arroganta chef som anser att hen redan vet allt som behöver vetas i ämnet.
 • Du skriver en text och vill ha återkoppling på innehållet men får bara återkoppling på font, storlek på text, osv. trots att det var ett utkast och inte det du efterfrågade. Blir dessutom fördummad för att det inte var bra.
 • Du sitter tillsammans med andra människor och din chef förnedrar dig inför allihopa, dessutom utan grund eftersom hen missuppfattade det du sa men drar egna antaganden utifrån det du sagt väldigt snabbt. Du får ingen möjlighet att förklara missuppfattningen.
 • Din chef har suttit och funderat på saker under lång tid och kommit fram till vad hen tycker i en fråga. När chefen presenterar det för dig får du ingen betänketid och förväntas svara direkt. När du inte gör det uppstår frustration och chefen anklagar dig för att vara velig.
 • Du har försökt prata med din chef om en fråga som är högst relevant för organisationen, men din chef vägrar att hantera frågan vilket tillslut pushar dig att prata med nästa chef ovanför i hierarkin. Den chefen tar upp det med din chef och hänvisar tillbaka till din chef och säger att hen får hantera det och säkerligen kommer att göra det. Av din chef får du en utskällning för att du gått förbi chefs hierarkin.
 • Du har ett lönesamtal med din chef som säger att du inte presterat så bra under året och därför inte får i princip någon löneökning. Du vill ha feedback på vad du inte gjort bra, men chefen är bara flummig och otydlig så i princip vet du inte vad du inte gjort eller vad du ska göra i framtiden för att öka din lön.
 • Du märker att din chef favoriserar andra framför dig. De får fördelar du inte får. Det är så tydligt att andra lägger märke till det, men din chef förnekar bestämt att hen skulle favorisera vissa och ge dem fördelar andra inte får.
 • Din chef pratar med en annan medarbetare gällande din hälsa och dina prestationer. Du har sagt att det inte är ok, (vilket du tycker att du inte borde behöva göra) med hen slutar inte ändå.
 • Du tycker om att arbeta med dina kollegor, men din chef tar plötsligt och placerar dig med andra utan någon vettig förklaring eller resonemang före med dig. Hen säger att man får finna sig i att flytta på sig på arbetsplatsen.