Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Thomas Bejefalk Thörn

Thomas är en naturlig ledare och en energigivande faktor för team och alla han arbetar med. Han leder med passion och tar med människor på en resa de vill vara en del av. Både direktrapporterande och intressenter beskriver honom som en naturlig ledare som är genuint intresserad av, och ser människor. Han skapar miljöer och kulturer som människor växer och motiveras av, vilket syns både i personalmätningar och i affärsresultat.


Resultat av Leadership Agility 360

Så här genomför vi en Leadership Agility 360
Kandidaten identifierar genom rådgivning av oss 10-15 personer som har arbetat med hen inom det närmsta året får svara på frågor angående dennes ledarskapsförmåga utifrån dessa 4 olika kontexter. Varje person som svarar får också ge exempel på vad personen gör bra och vad denne har för utvecklingspotential. De svarande är chef, direktrapporterande och intressenter.

Läs mer om Leadership Agility 360 och hur vi gör en validering här >


Intervju med Thomas om hans syn på sin roll som ledare och interim manager

Vad ser du som din styrka när det kommer till att nå strategiska mål?

För mig som ledare och del i ett team är det viktigt att förstå vilken riktning vi behöver ha, kalla det en vision, och därigenom sätta delmål på resan. Inte sällan kan ambitiösa mål te sig nästintill ouppnåeliga vid första anblick med hög grad av komplexitet. En av mina styrkor är att på ett strukturerat sätt bryta ned just denna komplexitet; förenkla och skapa mindre aktivitetsområden som blir avsevärt lättare att hantera på kort sikt, och med stark koppling till den övergripande visionen. Det har visat sig vid flera tillfällen att när detta lyckats börjar verksamheten “självkalibrera”; definierar och exekverar rätt uppgifter både snabbare och lättare.

 Jag ser mig absolut inte som någon ämnesspecialist, snarare en generalist med stor nyfikenhet på det mesta som får människor att prestera som bäst. Som exempel med mitt starka fokus på leverans av lösning eller produkt till kund, så sker det genom att vara tillgänglig och att se till att mina medarbetare och team har det de behöver. Jag skapar förutsättningar genom att ta bort eventuellt brus, hinder och annat för att se till att flödet i verksamheten fungerar så bra som möjligt.

Hur skapar du förutsättningar för andra att lösa komplexa utmaningar och problem?

Med en stor portion ödmjukhet i att inte veta allt och ställa många frågor längs vägen, skapa en miljö där människor känner trygghet och vågar experimentera. Det är viktigt för mig att vara ärlig och transparent som ledare mot organisationen att riktningen som idag gäller troligen kommer att förändras utifrån vad vi lär oss längs vägen. Jag är inte mycket för regler, men gillar principer då det skapar viss struktur. Skillnaden för mig där är hur jag upplevt hur regler kan bli begränsande i att våga tänka annorlunda och rädsla för att misslyckas. Principer å andra sidan snarare definierar inom vilket område det är tillräckligt “säkert” att experimentera och testa nytt. Även ett “misslyckat experiment” är ju lyckat så länge det genererar nya insikter och lärdomar!

Vad gör du för att prestera bra som ledare?

En ledare och chef är en människa som alla andra som kan göra misstag – och man kan inte göra eller kunna allt. Redan tidigt i min karriär har jag varit för att ta hjälp av både medarbetare och kollegor i de utmaningar jag ställts inför som ledare, eftersom jag ser att det sammanvägda resultatet med flera perspektiv som bättre än det enskilda. Effekten jag märkt av detta har varit positiv med bl.a. ökat engagemang i organisationen, förbättrad arbetskultur och mitt eget lärande. Glöm inte bort att ha roligt längs vägen – den energin inspirerar och smittar lätt av sig i organisationen!

Hur hanterar du motstånd till det som du tycker behöver göras?

Motstånd kan vara bra så länge det är konstruktivt, det kan ju trots allt vara något jag som ledare inte fångat upp tidigare, så se till att ta dig tid att lyssna och fånga nya perspektiv. Försöka förstå och få på plats det som eventuellt saknats för att komma vidare, skapa ett litet experiment att genomföra för att inte fastna på resan kring det som behöver göras. Det här momentet kan ta väldigt mycket energi från mig som ledare, energi som även dem som vill vidare och framåt behöver, så ta hjälp och stöd om det behövs.

Hur ser du till att utvecklas själv?

Verkligen försöka leva som jag lär, det vill säga vara den ledare jag själv vill ha och behöver. Gillar att, ganska vanligt faktiskt, hamna lite lagom utanför min komfortzon där jag tvingas göra annorlunda. För att nämna några exempel kan det vara allt från att bygga om en större organisation inom mjukvaruutveckling, utan att vara mjukvaruutvecklare själv, eller helt enkelt hamna i en taxi i Tyskland där man både vill komma fram säkert till rätt adress och betala med kort utan att kunna språket fullt ut.

Beskriv en situation där du har känt stolthet i ditt arbete.

Sammanfattat skulle jag vilja beskriva stolthet kopplat till mitt arbete i att det är mycket roligare att uppnå mål och fira framgångar tillsammans med andra än att fira själv. Ett exempel är där jag tog mig an ett uppdrag att leda en större organisation inom mjukvaruutveckling under pågående pandemi 2021 där en förändring var nödvändig. Avdelningen bestod av flera utvecklingsteam och produkter med en del beroenden sinsemellan, men där kommunikationen var svag och output till kund likaså. Vi lanserade en ny – agil – arbetsmodell och bröt ned silotänket kring produktteamen där även andra funktioner bjöds in i planeringsarbetet. Vi började fira våra segrar – stora som små – vilket snart började visade sig i en förbättrad arbetsmiljö, minskad personalomsättning och kraftigt ökat kundförtroende. Affärsmässigt ökade omsättningen med ca 40%. En resa jag är stolt att ha varit del av, och avdelningen idag är  välbesökt av både intresserade internt och andra företag för inspiration.

Vad tycker du är viktigast om man ska genomföra en större intern förändring?

En förändring börjar inifrån och ut, med det menar jag att som ledare först utgå från dig själv och hur du behöver lära och förändras för att organisationen ska följa efter. Ibland kan det vara värt att påminna sig själv att alla sunda organisationer med människor är i konstant förändring, men ibland uppstår saker i sin omvärld som kräver nya perspektiv och omtag på kort tid. En sådan händelse betraktar jag som en viktig energiinjektion i form av “sense of urgency”; trigger att agera! I detta uppstår givetvis utmaningar, men även nya möjligheter och för bägge är kontinuerlig kommunikation och framdrift viktig.