Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Markus Lundström

Markus Lundström har en lång bakgrund inom Volvo Cars, senast som Digitalisation Director för Volvo Car Sweden. I bagaget har han mängder av erfarenheter från digitalisering, produktutveckling, styrelsearbete. Med en passion för kultur- och utvecklingsarbete, kombinerar han otålighet för framsteg med modet att skapa och implementera egna effektiva metoder. Markus är en ledare som utmanar onödiga hierarkiska strukturer och tror på att möjliggöra ett starkt engagemang genom att involvera medarbetarna från grunden. Med ett ledarskap som ger förutsättningar för kundfokus och korsfunktionellt teamarbete levererar organisationen affärsresultat som syns på sista raden.

Är Markus er nästa Moderna Ledare?


Resultat av Leadership Agility 360

Så här genomför vi en Leadership Agility 360
Kandidaten identifierar genom rådgivning av oss 10-15 personer som har arbetat med hen inom det närmsta året får svara på frågor angående dennes ledarskapsförmåga utifrån dessa 4 olika kontexter. Varje person som svarar får också ge exempel på vad personen gör bra och vad denne har för utvecklingspotential. De svarande är chef, direktrapporterande och intressenter.

Läs mer om Leadership Agility 360 och hur vi gör en validering här >


Intervju med Markus om hans syn på sin roll som ledare och interim manager

Vad ser du som din styrka när det kommer till att nå strategiska mål?

Min styrka ligger i att effektivt omsätta vision till verklighet genom att få människor att jobba tillsammans. Jag trivs i rollen som brobyggare mellan idé och handling, där jag navigerar genom komplexitet med en blandning av tålamod och beslutsamhet.

Hur skapar du förutsättningar för andra att lösa komplexa utmaningar och problem?

Genom att skapa en miljö där nyfikenhet uppmuntras och misslyckanden ses som lärmöjligheter. Jag menar att vägen mot ett mål kan innebära att man ibland hittar ett nytt mål som är viktigare än det man trodde från början. Jag främjar självständigt tänkande och delar generöst med mig av min egen erfarenhet för att inspirera till att göra det oväntade.

Vad gör du för att prestera bra som ledare?

Jag håller mig mentalt och fysiskt aktiv, söker ständigt nya perspektiv och utmanar mig själv utanför komfortzonen. Att lyssna aktivt på människor och agera på deras feedback i tillsammans med dem är avgörande för min utveckling. Att ta ett steg bort från klassiska strukturer och istället ta mig in i arbetet är viktigt, istället för att försöka vara en traditionell chef som sitter på alla svar och lösningar.

Hur hanterar du motstånd till det som du tycker behöver göras?

Jag närmar mig motstånd med empati och strävar efter att förstå roten till tveksamheten. Genom dialog, delaktighet och klurighet omvandlar jag motstånd till samarbete, och betraktar varje utmaning som en möjlighet till förbättring.

Hur ser du till att utvecklas själv?

Jag är en ivrig läsare och en livslång student, alltid på jakt efter nya kunskaper och färdigheter. Skannar artiklar och poddar så ofta jag kan. Jag sätter personliga perspektiv på det jag konsumerar, och reflekterar regelbundet över mina erfarenheter för att identifiera tillväxtområden.

Beskriv en situation där du har känt stolthet i ditt arbete.

Jag kände en djup stolthet när jag lyckades vända ett initiativ som stött på patrull, genom att omforma strategin och få med mig människor kring en gemensam vision. Det var en påminnelse om kraften i storytelling, uthållighet och samarbete.

Är Markus er nästa Moderna Ledare?