Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Filip Backström

Filip Backström är en mycket erfaren ledare inom teknik, IT, produktutveckling och transformativa organisationsförändringar. Han har erfarenheter från uppdrag som VD, Interim manager och konsult och med mångårig erfarenhet från mängder av branscher och roller kommer han snabbt in i uppdraget och ser det som sitt uppdrag att snabbt leverera ett märkbart resultat. Filip arbetar strategiskt och leder förändring genom att tydliggöra mål och vad uppdraget innebär för att få en tydlighet för alla, vilket möjliggör både konkreta resultat och engagemang från medarbetare. Med erfarenheter både som konsult och från linjen kan Filip förstå detaljerna i det som behöver göras, samt skapa och leverera på en övergripande och tydlig strategi.


Resultat av Leadership Agility 360

Så här genomför vi en Leadership Agility 360
Kandidaten identifierar genom rådgivning av oss 10-15 personer som har arbetat med hen inom det närmsta året får svara på frågor angående dennes ledarskapsförmåga utifrån dessa 4 olika kontexter. Varje person som svarar får också ge exempel på vad personen gör bra och vad denne har för utvecklingspotential. De svarande är chef, direktrapporterande och intressenter.

Läs mer om Leadership Agility 360 och hur vi gör en validering här >


Intervju med Filip om hans syn på sin roll som ledare och interim manager

Vad ser du som din styrka när det kommer till att nå strategiska mål

Min största styrka är att snabbt bilda mig en uppfattning om läget för att sedan kunna staka ut delmål för att ta oss närmare det större målet. Genom att skapa en överblick av läget blir det också enklare att se vilka aktiviteter som snabbast skapar värde. Det är lätt att bli dränkt av detaljer eller att inte ta sig tid att se helheten, men att ta sig den tiden är snabbt vunnet.

Hur skapar du förutsättningar för andra att lösa komplexa utmaningar och problem?

Ett säkert sätt att skapa delaktighet och få fram potentialen i varje medarbetare är att ge tydliga mål tillsammans med handlingsfrihet. Naturligtvis behöver detta anpassas till varje individ, men vi växer genom att med varsam hand bli guidade mot större utmaningar och prestationer. Att koppla ihop människor som tillsammans kan lösa komplexa problem är en av ledarens främsta uppgifter.

Vad gör du för att prestera bra som ledare?

Jag tycker det är viktigt att ha balans i livet för att prestera på topp. En sund balans mellan ansvar och frihet samt mellan jobb och fritid gör att det ena hjälper det andra. För att bygga hållbara resultat över tid krävs uthållighet och smartness.

Hur hanterar du motstånd till det som du tycker behöver göras?

Internt motstånd till förändringsprocesser handlar oftast om brist på kommunikation, förståelse och buy-in. Genom att skapa “allianser” av förespråkare för förändringen och se till att ha ett uttalat stöd från ledningen så går det att komma runt motstånd. Ibland tar det längre tid, men det går att komma framåt!

Hur ser du till att utvecklas själv?

För mig är det viktigt med att blanda upp vardagen med inspiration och nya idéer. Genom att läsa branschnyheter och nya rön inom ledarskap utmanar jag mig själv att inte falla i fällan att gå tillbaka till gamla hjulspår. Det är svårt och det behövs ständig påminnelse, men det är möjligt och gör att jag utvecklas som person och yrkesmänniska.

Beskriv en situation där du har känt stolthet i ditt arbete

När jag kommit in som interimschef och fått mandat och möjlighet att göra en reell förändring, t ex genom förändrade arbetssätt, att rekrytera nyckelpersoner eller genom att skapa ett positivt arbetsklimat ger det mig en känsla av tillfredsställelse. I det läget är det bästa för mig att relativt snabbt ge mig i kast med en ny utmaning, oavsett om det är på samma ställe eller hos en ny kund. Variation och framsteg är det som driver mig!