Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Cecilia Borg

Cecilia Borg är en erfaren interim CTO och VP Engineering från tech- och produktbolag så som bland annat KRY, Acast, Spotify, Funnel och Epidemic Sound. Cecilias uppdrag innefattar ofta större förändringsarbeten där det behövs ett snabbt positivt resultat för att behålla medarbetare och visa på affärsnytta. Hennes styrka ligger i att koppla ihop strategier mellan affär, produktledning och teknik samt konkretisera förändringsbehovet för VD. Hon leder förändringsarbetet och involverar medarbetarna.

Är Cecilia er nästa Moderna Ledare?


Resultat av Leadership Agility 360

Så här genomför vi en Leadership Agility 360
Kandidaten identifierar genom rådgivning av oss 10-15 personer som har arbetat med hen inom det närmsta året får svara på frågor angående dennes ledarskapsförmåga utifrån dessa 4 olika kontexter. Varje person som svarar får också ge exempel på vad personen gör bra och vad denne har för utvecklingspotential. De svarande är chef, direktrapporterande och intressenter.

Läs mer om Leadership Agility 360 och hur vi gör en validering här >


Intervju med Cecilia om hennes syn på sin roll som ledare och interim manager

Vad ser du som din styrka när det kommer till att nå strategiska mål?

Jag har sett många organisationer och kan snabbt hitta någon ände som är värd att ta tag i. Jag kan göra en snabbanalys och medan jag jobbar så kan jag validera den. De organisationer jag jobbar i har oftast tappat kopplingen mellan team och övergripande mål, hur alla får en förståelse för hur det jobb de gör varje dag kopplas upp till målet. Genom att skapa denna koppling går det lättare att också åtgärda annat som behövs, det blir ett momentum och gemensamt driv framåt.

Hur skapar du förutsättningar för andra att lösa komplexa utmaningar och problem?

Jag jobbar mycket med visuell facilitering och visar på strukturen vi jobbar efter: varför gör vi något, vem är inbjuden, vad är tidslinjen, vad är våra värderingar och målet med övning, grupp eller förändring. Detta övar alla i att se om förutsättningarna finns, hjälpa gruppen med uppföljning, reflektion, pepp och blick på målet. 

Hur hanterar du motstånd till det som du tycker behöver göras?

Motstånd handlar ofta om en rädsla för något, att människor ska gå in i väggen, att någon ska bli arg, eller något annat. Det är viktigt att jag förstår vilken historia som finns i organisationen, att jag visar den förståelse, vilka åtgärder vi tar för att förhindra och berätta vad vi gör om det ändå händer. Om jag visar att jag tar ansvar för det jag sätter igång, kan hantera konsekvenser och att saker blir bättre så får jag förtroende att göra mer, folk vågar lita på att det finns ett värde i förändringen och att vi kan ta hand om det skulle gå snett. 

Beskriv en situation där du har känt stolthet i ditt arbete.

Jag blir varm i hela kroppen när tidigare kollegor kontaktar mig för att uttrycka sin egen stolthet över något vi påbörjat som blivit bättre, när de är tacksamma för att vi vågat och jobbat ihop. Att vi tillsammans skapat något bättre. 

Är Cecilia er nästa Moderna Ledare?