Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld.

Styrelseutbildning för moderna styrelser

För styrelser idag är det nödvändigt att ha kunskap om vilka omställningar organisationen behöver göra för att vara fortsatt effektiva, minska risker och maximera affärsnyttan. Styrelsen behöver kunna skapa strategier som gör att organisationen kan navigera i snabbrörlig, ständig förändring och komplexitet utan att ha alla fakta och kunskaper på plats.

Styrelsen behöver ha rätt kunskap för ett modernt ledarskap

Vi stöttar er styrelse genom nya perspektiv från mångårig erfarenhet av strategiarbete för värdeskapande organisationer och affärsutveckling från mängder av branscher, både internationellt och nationellt. Vårt breda team har även omfattande kunskap och erfarenhet kring omställning hos organisationer och dess operationella modell i alla typer av organisationer och internationellt.

Tillsammans med oss får ni insikter och verktyg för att kunna leda hela organisationen framgångsrikt genom snabbt föränderliga affärslandskap utan att fastna i onödig riskfyllda, fördyrande och komplexa lösningar. Vi möjliggör stora strategiska förflyttningar som ger stora resultat. Vi bidrar även med kunskap om hur ni kan arbeta med proaktiv riskhantering, accelererar leveransförmågan, öka er attraktionskraft och öka mångfald samt skapar tydlig inriktning, engagemang och fokus framåt.

Kontakta oss

Som kund hos Moderna Ledare får du stöd i att hitta rätt ledare och chefer för de lite svårare uppdragen. Vi utvecklar även ledares förmåga. Kontakta oss idag för ett första möte.
Porträttfoto av Mathias Kolmodin