Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld.

Rekrytering & Second Opinion

Nyrekrytering till nyckelposition

När ni behöver tillsätta nyckelpersoner till styrelse, på C-level eller andra ledarpositioner. Vi använder Leadership Agility 360 som säkerställer att kandidaten har de faktiska ledarförmågor som ni eftersträvar.

Tillsättning av ledningsgrupp

Det kan även vara värdefullt att göra en Leadership Agility 360 på de som ska ingå i ett ledningsteam. Det ger VD möjlighet att se de faktiska ledarförmågan hos cheferna. Det ger också individerna ett stöd att utveckla de förmågorna som är viktiga i uppdraget så att de får rätt förutsättningar för arbetet som ska utföras.

Möjlighet till fortsatt utveckling av ledare baserat på Leadership Agility 360

Det finns ofta stor potential i att utveckla förmågan hos chefer och ledare. Men i många fall har man inte det stöd som behövs för att utveckla dem vidare på egen hand. Vi kan hjälpa er genom att tillstå med en ledarskapscoach i er organisation. Ledarskapscoachen gör en Leadership Agility 360 för att få en startpunkt att utgå från och coachar sedan chefer och ledare kontinuerligt där ledaren hela tiden hinner praktisera lärdomar mellan tillfällen.

Kontakta oss

Som kund hos Moderna Ledare får du stöd i att hitta rätt ledare och chefer för de lite svårare uppdragen. Vi utvecklar även ledares förmåga. Kontakta oss idag för ett första möte.
Porträttfoto av Mathias Kolmodin