Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld.

Ledarutveckling med Leadership Agility 360˚

I dag krävs det ledare som kan leda strategiska utvecklingsinitiativ som sträcker sig över flera avdelningar. För att kunna leverera strategisk behöver de kunna sätta riktningen och få med sig människor vilket ofta betyder att man behöver ha förmågan att ta svåra samtal och klara av att utveckla högpresterande team. Alla ledare har inte ännu utvecklat de förmågor som behövs för att göra detta framgångsrikt. En bra affär är därför att satsa på att utveckla era befintliga ledare.

Endast ett fåtal ledare har de ledarskapsförmågor som krävs idag. Vi hjälper er att utveckla era ledare med Leadership agility 360

Leadership agility 360 mäter om du som ledare har utvecklats till en ny nivå i ditt ledarskap, jämfört med om du byggt förmågor på den nivå där du redan befinner dig.

Genom att lyfta era ledare, skapar ni ett positivt samarbetsklimat som tar er och ert affärsresultat framåt.

Dessutom förändras fokus från taktiska förändringar till att hantera strategiska. Ni får ledare som känner sig bekväma istället för stressade i att hantera en värld där affärsmiljöer ständigt förändras och förmågan att snabbt anpassa sig och fatta välgrundade beslut är avgörande.

Exempel på strategier

  • Utveckla alla era ledare inom högre positioner för att säkerställa att de inte blir en bromskloss för organisationens utveckling.
  • Utveckla alla era ledare som befinner sig på den lägre utvecklingsnivån. Dvs hjälp fler att gå från expertledare till achiever, för att få ledare som utnyttjar kraften hos alla människor i organisationen och så småningom kan gå till Catalyst nivån som ger maximal effekt på affärsresultatet.
  • Utveckla hela styrelsen för att säkerställa att de väljer strategier som stöttar affärsmålen.

Olika angreppsätt bl a kopplat till kontext och situation

Vi har under alla år som vi arbetat med detta, sett att angreppssätten hos individer ser väldigt olika ut och får väldigt olika utfall. Det handlar inte bara om angreppsätt kopplat till kontext och situationer, utan det finns en annan faktor i ekvationen: Ledarens vuxenutvecklingsnivå spelar också en stor roll. Angreppssätten blir avsevärt annorlunda beroende på vilken nivå ledaren befinner sig på, eftersom förmågorna som byggts upp är kopplade till vuxenutvecklingsnivån.

Med tanke på hur snabbt allting går nu jämfört med tidigare, så är det inte förvånande att de flesta av oss ännu inte har utvecklat förmågor som kopplas till den högre vuxenutvecklingsnivån.

Vi hjälper dig och din organisation att mäta det här och stöttar era ledares utveckling så att ni också kan nå oanade affärsresultat!

Kontakta oss

Som kund hos Moderna Ledare får du stöd i att hitta rätt ledare och chefer för de lite svårare uppdragen. Vi utvecklar även ledares förmåga. Kontakta oss idag för ett första möte.
Porträttfoto av Mathias Kolmodin