Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld.

Interim Management

Varför interim management?

  • Du vill få specialisthjälp med att hitta erfarna chefer och ledare som kan se runt hörnet
  • Du svårt att hitta rätt chef eller ledare som har förmåga att leda er transformation eller organisationsförändring
  • Du har behov av ersättare på grund av sjukdom, föräldraledighet eller annan frånvaro och vill passa på att stärka upp med nya förmågor och perspektiv
  • Du behöver stärka ledningskapaciteten på grund av en krissituation
  • Du behöver en erfaren ledare pga en fusion som gjorts
  • Du rekryterar en ny chef och har behov av någon ersättare under tiden
  • Du behöver en erfaren chef eller ledare som driver ett tillfälligt projekt
  • Du vill stötta upp en befintlig chef

Då kan våra Moderna Ledare hjälpa till med gedigen erfarenhet och förmåga att leda i snabbrörlighet och komplexitet

Moderna Ledare är rätt match för dig, eftersom det är viktigt för oss att kandidater har dessa viktiga förmågor. Vi vet att de flesta företag idag inte har någonstans att vända sig, och inget tillförlitligt sätt att hitta och utvärdera dessa kandidater idag. Många ledare saknar strategisk förmåga som krävs. Moderna ledare har stor erfarenhet av att bygga och utvärdera dessa förmågor, vilket vi gör med det forskningsbaserade verktyget LAG360 där vi både kan se styrkor, begränsningar och potential hos en ledare. Vi säkerställer kandidaternas förmåga åt er. Det innebär att de kandidater vi erbjuder har validerad ledarskapsförmåga att leda organisatorisk förändring, utveckla team och ta svåra samtal som krävs.

Kontakta oss

Som kund hos Moderna Ledare får du stöd i att hitta rätt ledare och chefer för de lite svårare uppdragen. Vi utvecklar även ledares förmåga. Kontakta oss idag för ett första möte.
Porträttfoto av Mathias Kolmodin