Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Chief Product Officer (CPO)

Chief Product Officer (CPO) är en hög befattning inom ett företag, vanligtvis inom teknik-, mjukvaru- eller e-handelsindustrin. Rollen ansvarar för att leda och hantera företagets produktutveckling och innovation.

En CPO är ansvarig för att strategiskt planera och sätta företagets produktvision och sträva efter att skapa innovativa och konkurrenskraftiga produkter. Rollen innebär att leda och samarbeta med olika team, inklusive utvecklare, designers, marknadsförare och produktchefer, för att säkerställa att produkterna uppfyller användar- och kundbehov.

En CPO har också ansvar för att analysera marknadstrender och konkurrenters produkter för att identifiera nya möjligheter och ge input till företagets övergripande strategi. De driver produktutvecklingsprocessen genom att fatta beslut om produktfunktioner, prioriteringar och lanseringsdatum.

En framgångsrik CPO behöver ha en stark förståelse för användarupplevelse, teknisk kunskap, marknadsföringsinsikter och affärsstrategi. De arbetar ofta nära företagets VD och har en viktig roll att spela i att driva företagets tillväxt och framgång på marknaden.