Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Chief Operating Officer (COO)

Chief Operating Officer (COO) är en hög befattning inom företaget som ansvarar för driftsverksamheten och de interna processerna. Rollen innebär att COO leder och samordnar olika funktioner och avdelningar inom företaget för att säkerställa att affärsverksamheten fungerar smidigt och effektivt.

COO har vanligtvis ansvaret för att implementera företagets strategi och mål, samt att utveckla och övervaka driftsplaner och processer. De ansvarar också för att optimera effektiviteten, produktiviteten och lönsamheten genom att identifiera och genomföra förbättringar inom verksamheten.

I många fall fungerar COO som en höger hand till verkställande direktören (VD) och tar över VD:s ansvar i dennes frånvaro. COO kan också ansvara för att hantera relationerna med externa intressenter, såsom kunder, leverantörer och partners.

I stora företag kan COO direkt ansvara för olika avdelningar, såsom drift, produktion, försäljning, marknadsföring och HR. I mindre företag kan COO:s ansvar vara bredare och inkludera flera aspekter av verksamheten.

Sammanfattningsvis kan man säga att COO är en viktig ledningsbefattning som ansvarar för att säkerställa att verksamheten drivs effektivt och att företagets strategiska mål uppnås.