Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Chief Growth Officer CGO

Rollen Chief Growth Officer (CGO) innebär att ansvara för och driva företagets tillväxtstrategi och affärsutveckling. En CGO fokuserar på att skapa och maximera nya affärsmöjligheter och öka företagets intäkter och marknadsandelar.

Typiska ansvarsområden för en CGO inkluderar att identifera och analysera marknadstrender och kundbehov, utveckla och driva implementeringen av tillväxtstrategier och affärsplaner, samt bygga och underhålla relationer med partners, kunder och intressenter. En CGO kan också vara ansvarig för att leda och samordna marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, samt övervaka och utvärdera resultat och framsteg i relation till företagets tillväxtmål.

En CGO spelar en strategisk roll inom företaget och arbetar ofta nära andra ledningsroller, såsom VD, marknadschef och försäljningschef, för att säkerställa att tillväxtstrategin och affärsutvecklingen är samordnad och framgångsrik.