Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Chief Executive Officer (CEO)

En Chief Executive Officer (CEO) är den högsta ledningspositionen inom ett företag eller organisation. CEO ansvarar för att fatta strategiska beslut, sätta företagets övergripande vision och mål, samt leda och övervaka verksamheten för att säkerställa att målen uppnås.

CEO har också ansvaret för att representera företaget inför externa intressenter som aktieägare, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Att driva och främja företagets intressen genom att bygga relationer, identifiera affärsmöjligheter och ta beslut som gynnar företagets tillväxt och framgång.

Som högsta ledare är CEO också ansvarig för att tillsätta och leda det verkställande teamet, som består av olika chefer och avdelningsansvariga inom företaget. CEO övervakar också företagets ekonomi och resultat och rapporterar till styrelsen och aktieägarna.

I många företag är CEO:ns roll alltså att ha övergripande ansvar och att vara den som tar slutgiltiga beslut. Det är en krävande position som kräver starkt ledarskap, strategiskt tänkande och förmågan att fatta beslut under osäkerhet och press.