Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Chefsjurist

Rollen som chefsjurist, även känd som Chief Legal Officer (CLO) eller generell juridisk rådgivare, är en hög ledande position inom en organisation. Här är några av de vanliga ansvarsområdena för en chefsjurist:

  1. Juridisk strategi: Utveckla och implementera en övergripande juridisk strategi som är i linje med organisationens övergripande affärsstrategi och mål.
  2. Rättslig rådgivning: Ge strategisk rådgivning och juridisk expertis till företagsledningen och andra avdelningar inom organisationen.
  3. Juridisk efterlevnad: Säkerställa att organisationen följer alla relevanta lagar, regler och normer som är relevanta för dess verksamhet. Det inkluderar att övervaka och genomföra interna riktlinjer och förfaranden.
  4. Företagsjuridik: Hantera företagsjuridiska frågor, inklusive bolagsrätt, kontraktsförhandlingar, immaterialrätt och andra affärsjuridiska frågor.
  5. Riskhantering: Identifiera och hantera juridiska risker som kan påverka organisationens verksamhet och rykte.
  6. Rättslig representation: Ansvara för organisationens rättsliga representation i tvister och andra juridiska ärenden.
  7. Förhandlingar: Delta i och övervaka förhandlingar, avtal och avtal på organisationens vägnar.
  8. Policyutveckling: Bidra till utvecklingen och upprätthållandet av interna policyer och riktlinjer.
  9. Utbildning och medvetenhet: Tillhandahålla utbildning och medvetenhet om juridiska frågor inom organisationen för att främja efterlevnad och riskmedvetenhet.
  10. Extern juridisk relation: Hantera relationer med externa juridiska rådgivare och advokatbyråer om det behövs.

Rollen som chefsjurist är central för att säkerställa att organisationen agerar inom lagens gränser och att juridiska aspekter integreras i beslutsfattandet på alla nivåer. Chefsjuristen samarbetar ofta nära företagsledningen och andra avdelningar för att försäkra sig om att organisationens verksamhet bedrivs på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt.