Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Interim management

Som kund hos Moderna Ledare får du stöd i att hitta rätt ledare och chefer för de lite svårare uppdragen. Vi validerar kandidaters förmåga att leverera i komplexitet och snabbrörlighet, det vill säga det nya normala. Kontakta oss idag för ett första möte.
Porträttfoto av Mathias Kolmodin

Interim management är en tillfällig lösning där en chef eller ledare kommer in och åtar sig ett uppdrag i organisationen under en viss tid. De vanligaste anledningarna är för att utföra en strategisk förändring, eller att tillfällig ersätta en chef eller ledare som är borta över en längre tid, eller att under en rekrytering ta uppdraget som chef eller ledare innan den nyrekryterade personen kommer på plats.

Fler goda anledningar till att ta in chefer och ledare för interimsuppdrag

  • Ni får in chefer och ledare som kan se runt hörnet.
  • Ni får in en chef och ledare med förmåga att leda strategiska initiativ så som digitalisering eller organisationsförändring.
  • Ni får in en chef och ledare som kan hantera en krissituation.
  • Ni får in en chef och ledare som kan sköta en fusion.

Om du är i behov av chefer och ledare för tillfälliga uppdrag med starka ledarförmågor och inte bara ett snyggt CV så är Moderna ledare rätt match för dig. Vi ser att de flesta företag idag har svårt att finna ett tillförlitligt sätt att hitta och utvärdera dessa kandidater idag. Hos oss finner du stor erfarenhet av att bygga och utvärdera dessa förmågor vilket vi gör med det forskningsbaserade verktyget Leadership Agility 360. Verktyget gör att vi kan se både styrkor, begränsningar och potential hos en ledare. Vi säkerställer kandidaternas riktiga förmåga åt er genom en LAG360. Det innebär att de kandidater vi erbjuder har förmåga att leda strategiska initiativ, organisatorisk förändring, leda team och ta de svåra samtal som krävs.

Hör av dig idag så guidar vi dig i att identifiera vilka behov ni har samt erbjuder lämpliga kandidater för dina behov.